Fatsoenlijke banen

In 2015 hebben alle landen van de wereld een aantal ambitieuze afspraken gemaakt over hoe de wereld er in 2030 uit zou moeten zien. Deze ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) richten zich bijvoorbeeld op goed onderwijs voor iedereen, het uitbannen van honger en gelijke kansen voor iedereen. Nederland heeft deze doelstellingen omarmt, net als allerlei andere organisaties, van gemeenten tot bibliotheken en steeds meer bedrijven.

In de SDGs wordt ook gesproken over werk en een inclusieve arbeidsmarkt. Doel 8 roept de wereld op te zorgen voor fatsoenlijke banen en economische groei. In het bijzonder daagt dit doel iedereen uit om door middel van creativiteit, innovatie en ondernemerschap te zorgen voor banen, met name in het midden en kleinbedrijf. Deze banen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, met nadruk op jongeren en mensen met een arbeidshandicap.

Ook benadrukt doel 8 dat deze banen eerlijk beloond moeten worden: 'Equal pay for work of equal value.' 

De SDGs zijn onderling verbonden. Zo draagt doel 8 bij aan het bereiken van andere doelen, zoals doel 1, een einde aan armoede, en doel 10, minder ongelijkheid. 

De ambitie die in de SDGs zit is niet mis. Voor sommige mensen en organisaties werkt dat verlammend. 'Hoe kan ik een einde maken aan armoede wereldwijd?' Gelukkig zit juist in die wereldwijde ambitie van de SDGs de grootste kans. Omdat honderdduizenden organisaties de doelen omarmt hebben, is de last verdeeld. Succes vereist dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor een paar doelen in zijn of haar omgeving.

Als iedereen zijn beetje doet, kunnen we voor iedereen de wereld beter maken.

Hier ligt een parallel met de banenafspraak. Er is geen organisatie in Nederland die 125.000 banen kan realiseren. Zelfs de overheid niet. Maar iedereen kan in zijn omgeving een bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. Soms, door iemand in dienst te nemen, maar soms ook simpelweg door voor een kandidaat de drempels naar werk weg te nemen. 

En het mooiste is dat jouw kleine beetje hulp drie keer effect heeft. Je helpt iemand aan een baan, helpt Nederland om een inclusieve arbeidsmarkt te hebben, en de wereld om haar ambitieuze doelstellingen te behalen.

Veel van de problemen van onze tijd lijken veel te groot om iets aan te doen. Maar samen komen ze binnen handbereik.


Everyday Heroes helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk aan een baan. Heel laagdrempelig, heel simpel.

Jasper Visserbanenafspraak