Wij zijn Everyday Heroes

Everyday Heroes gelooft in het eenvoudige principe dat iedereen die wil werken ook kan werken. De één heeft een helpende hand nodig, de ander kan juist iets extra’s bieden. Dat idee van wederkerigheid vormt de basis van Everyday Heroes. Met praktische oplossingen worden laatste obstakels op weg naar het arbeidscontract weggenomen en gaan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk. Zowel werkgevers als werknemers profiteren hiervan.

Lees alles over onze stichting »


Onze werkwijze

Elke nieuwe baan heeft vier helden:

  1. De certificaathouder die een financiële bijdrage wil doen

  2. De jobcoach die altijd weer een passende werkplek vindt

  3. De werkgever die iemand de kans geeft binnen zijn bedrijf

  4. De kandidaat die aan het werk gaat

Deze vier helden maken elke plaatsing mogelijk. Maar natuurlijk zijn er nog veel meer mensen bij betrokken. Alle hulp is welkom!

Bekijk onze succesverhalen »

image3-21.jpeg
image6-23.jpeg
image10-27.jpeg
image14-31.jpeg
 

Wat is een Power Certificaat?

Met een Power Certificaat help jij iemand aan een baan, een toekomst, een plek in de maatschappij. Een Power Certificaat heeft een waarde van €3.500,-. Dit bedrag kan ingezet worden om de laatste obstakels op weg naar een baan weg te nemen. Elk certificaat is verbonden aan een baan.

Lees ook even de spelregels »


Waar gaat je geld naartoe?

Certificaten kunnen onder andere worden ingezet voor:

• De begeleiding van de kandidaat; bijvoorbeeld met een extra (vak)opleiding of training

• Het maken van aanpassingen op de werkplek

• Het aanschaffen van materialen; bijvoorbeeld een (elektrische) fiets

• Reiskostenvergoeding

Kortom, obstakels die met gelden van Everyday Heroes worden weggenomen om dat ene contract wél te bemachtigen. Bij al onze activiteiten worden gelden zo direct en optimaal mogelijk benut ten behoeve van de doelstelling. De Stichting stelt zich ten doel om tenminste 90% van alles wat binnenkomt aan geld te besteden om kandidaten concreet aan een contract te helpen.


Duurzame plaatsing

Een kandidaat is duurzaam geplaatst:

  • wanneer er sprake is van een arbeidscontract van minimaal een half jaar, waarbij gestreefd wordt naar contracten van minimaal 16 uur per week,

  • waarbij de eventuele begeleiding van of cursus voor de kandidaat, aanpassingen op de werkplek en ondersteuning van personeel aantoonbaar geregeld is. Everyday Heroes kan vragen om dit aan te tonen.

Voor wie?

Kandidaten die aanmerking komen voor ondersteuning:

  • Kandidaten die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen

  • Kandidaten met een Wsw-Indicatie

  • Wajongers met arbeidsvermogen

  • Kandidaten met een Wiw of ID-baan (oude Melkertbanen)


Veel dank aan:

Instituut Gak, Fluor, en alle mensen die certificaten kopen, meehelpen aan interessante congressen en events, muziek componeren, films maken, tijd en kennis beschikbaar stellen, fundraisingacties opzetten, en helpen bij de opzet van de organisatie. Verder natuurlijk onze fans, partners, ambassadeurs, cao onderhandelaren en al die anderen die dit tot zo’n overweldigend succes maken. Stuk voor stuk helden!


Onze ambassadeurs