Wat is de participatiewet?

De Participatiewet is een Nederlandse wet die erop gericht is zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (bij voorkeur: betaald) werk toe te leiden. De wet voorziet ook in bijstand aan mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien.

De Participatiewet is ingevoerd op 1 januari 2015 en vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wajong. De uitvoering van de Participatiewet ligt grotendeels bij de gemeente.

Lees meer over de Participatiewet in onze Whitepaper: download hier


Help nu ook iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan geschikt werk met een aanpasbare donatie :

Meer informatie nodig? Bekijk dan de volgende pagina's:


Luc Essink