Wat is de banenafspraak?

De banenafspraak is een afspraak tussen de overheid en de sociale partners dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen moeten zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 25.000 in de overheidssector.

Op weg naar 2016 moeten werkgevers ieder jaar zorgen voor een bepaald aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat geldt voor alle werkgevers met 25 of meer mensen in dienst. Voldoen zij niet aan de afspraak, dan gaat de quotumregeling in. Deze strafmaatregel geldt in 2018 bijvoorbeeld voor de overheid.

Wat betreft de status en oplossingen beantwoorden wij de kwestie in de Whitepaper: download hier


Luc Essink