Hoeveel mensen hebben afstand tot de arbeidsmarkt?

In 2015 telde Nederland 1,7 miljoen mensen die om diverse redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze groep heeft minder vaak betaald werk en minder vaak een vast contract dan mensen die geen arbeidsbeperking hebben. Bijna 800.000 mensen vallen onder de banenafspraak.


Luc Essink