Wat is een arbeidsbeperking?

Een arbeidsbeperking is een individuele conditie waardoor mogelijk aanpassingen nodig zijn om werk te kunnen krijgen en behouden. Er zijn veel verschillende soorten arbeidsbeperkingen en persoonlijke situaties zijn vaak niet te vergelijken. Een geschikte baan en werkplek vereisen daarom altijd individuele afstemming. Een Power Certificaat kan hierbij helpen.

Voorbeelden van arbeidsbeperkingen zijn bijvoorbeeld aandoeningen of beperkingen van lichamelijke, psychische of zintuigelijke aard, of psychosociale aandoeningen. Denk aan slechtziendheid, slechthorendheid, of een chronische ziekte, maar ook aan ADHD, Asperger of depressie, niet aangeboren hersenletsel of laaggeletterdheid. Everyday Heroes richt zich daarnaast ook op groepen die bijzonder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, zoals slachtoffers van mensenhandel, uitbuiting, en mensen met een detentieverleden.


Luc Essink