Wie vallen onder de banenafspraak? En wie komen in aanmerking?

De doelgroep van de banenafspraak is:

  • Kandidaten die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen

  • Kandidaten met een Wsw-Indicatie

  • Wajongers met arbeidsvermogen

  • Kandidaten met een Wiw of ID-baan (oude Melkertbanen)

  • (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;

De eerste vier komen in aanmerking voor steun uit een Power Certificaat van Everyday Heroes. Onderstaand zie je plaatsingen van mensen met bijvoorbeeld autisme, geen opleiding, een strafblad, zonder werkervaring ect.


Luc Essink