Welk percentage van een Power Certificaat komt ten goede aan de kandidaat?

Everyday Heroes besteedt minimaal 90% van de geworven bedragen aan haar doelstelling. Kosten voor onder andere overhead en uitvoering worden zo efficiënt mogelijk ingezet, en veelal betaald uit andere geldbronnen.


Luc Essink