Blijf op de hoogte!

 

Vragen over de banenafspraak of de Participatiewet? Je bent de enige niet. Lees deze drie kennisdocumenten van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en je bent weer helemaal bij:

  1. Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (versie februari 2017)
  2. Kennisdocument beschut werken (versie maart 2017)
  3. Kennisdocument Ondersteuning vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering (versie februari 2017)

We hebben ze ook hier voor je klaarstaan.

- Dit is een samenvatting van een publicatie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
Bas Brinkman