Decentrale uitgifte met Stroomopwaarts!

akte .png

Meer werkgelegenheid en sociale cohesie in de regio door decentrale uitgifte Everyday Heroes.

Wethouders, Kamerleden en werkgeversorganisaties ondersteunen de decentrale uitgifte van Power Certificaat via gemeenten voor extra werkgelegenheid en sociale cohesie in de regio.

 

Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (185.000 inwoners) start het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS met het uitgeven en inzetten van het Power Certificaat. En is daarmee het eerste participatiebedrijf in Nederland dat via decentrale uitgifte van Participatie Certificaten haar inspanningen op het gebied van arbeidsparticipatie een nieuwe impuls geeft.

In aanwezigheid van Aart van der Gaag, Commissaris 100.000 banen VNO/MKB/LTO, Pieter Heerma, kamerlid CDA, wethouders van gemeente Maassluis, Sjef Evers, en Vlaardingen, Ruud van Harten, Mirjam van Praag, Kroonlid SER, regionale bedrijven en medewerkers van Stroomopwaarts werd gisteren in Maassluis het startschot gegeven voor deze samenwerking.  

Aart van der Gaag is als boegbeeld van arbeidsparticipatie in Nederland lovend over de rol die werkgevers hierin spelen. Arbeidsparticipatie loont! Hij is enthousiast over de samenwerking waar vandaag het startschot voor is gegeven.

“Als het niet rechtsom kan, dan moet het linksom. Arbeidsparticipatie moet je doen. Werkgevers kunnen via Everyday Heroes verantwoordelijkheid nemen. Everyday Heroes is een doelgerichte oplossing binnen het oerwoud van regels.”  – Aart van der Gaag

Door certificaten uit te geven vanuit Stroomopwaarts, kunnen bedrijven in de regio op een extra manier bijdragen aan een inclusieve regio. Directeur van Stroomopwaarts, Desiree Curfs, vertelt hoe succes tot stand komt.


RVR22789 foto stroomopwaarts.jpg

Vanaf het moment dat Desiree Curfs kennis nam van de mogelijkheden van het certificaat wist ze direct dat dit een manier was om haar team grote stappen te laten zetten op het gebied van arbeidsparticipatie. Ze spreekt van ‘gelegitimeerd buiten de lijntjes kleuren’: “Dat extra zetje om die plaatsing van onze cliënten bij een werkgever toch mogelijk te maken, dat is er nu”. 

Wethouder van Maassluis, Sjef Evers, voegt eraan toe trots te zijn om bij de eerste gemeenten te horen die actief starten met Everyday Heroes. “Voor de mensen in mijn gemeente met een afstand tot de arbeidsmarkt gaat dit een grote stap voorwaarts betekenen”.

Ook Pieter Heerma, Kamerlid namens het CDA, sprak de aanwezigen toe: “Als politiek moeten wij ervoor zorgen dat arbeidsparticipatie concreter gemaakt wordt. Een sleutel ligt bij het endorsen en stimuleren van positieve initiatieven en publiek-private samenwerking”. Als Kamerlid juicht hij Participatie Certificaat toe en geeft hij aan direct kansen te zien voor andere gemeenten in Nederland.

Een Power Certificaat vertegenwoordigt een financiële waarde die kan worden benut om een kandidaat extra ondersteuning te bieden om aan het werk te gaan, mét een contract. Het geld wordt bijvoorbeeld ingezet voor reiskosten, cursussen en begeleiding. Kroonlid van de SER, Mirjam van Praag is als voorzitter van de Raad van Advies van Everyday Heroes verbonden en benadrukt nog maar eens waarom een goede arbeidsmarkt belangrijk is:  “Het is belangrijk om in gezamenlijkheid zorg te dragen voor een arbeidsmarkt waar iedereen een plek kan vinden. Ook mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt. Dit draagt bij aan een stabiele samenleving”.