Overheid: Een inclusieve arbeidsmarkt is wel mogelijk

Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeert dat het na drie jaar niet is gelukt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Minder mensen vonden een baan dan voorheen, en meer mensen hielden deze baan minder dan een jaar vast.

Onderdeel van de Participatiewet was de afspraak tussen overheid en bedrijfsleven dat er 125.000 banen bij zouden komen: de banenafspraak. De overheid haal deze afspraak niet, concludeert het SCP.

Everyday Heroes leert ons dat met een beetje flexibiliteit en creativiteit een inclusieve arbeidsmarkt mogelijk is. Met een kleine bijdrage, betaald uit Power Certificaten, kunnen veel mensen met afstand tot arbeid een vaste, duurzame baan vinden. Het bedrijfsleven heeft het Power Certificaat ontdekt en omarmt. Nu de overheid nog.

Daarom willen we de overheid expliciet oproepen om mee te doen. Met deze certificaten worden de laatste obstakels op weg naar werk weggenomen. Simpel, makkelijk, snel. Wij zijn telkens weer positief verrast door wat er met een klein beetje ondersteuning mogelijk is. Dat een elektrische fiets, een cursus of extra jobcoaching zo’n groot verschil kan maken!

Certificaten worden beschikbaar gesteld door organisaties en particulieren die een inclusieve arbeidsmarkt belangrijk vinden. Het budget uit deze certificaten kan door iedere werkgever, jobcoachorganisatie of kandidaat worden aangevraagd. Voorwaarde is een duurzame baan, mét contract. En dat levert prachtige verhalen op.

Dus, overheid, bel ons. Een inclusieve arbeidsmarkt is wel mogelijk, ook – en misschien wel vooral – voor jullie!