Hoe staat het ervoor met de banenafspraak?

De banenafspraak wordt niet zonder meer gehaald. Het bedrijfsleven haalt de gemaakte afspraken, hoewel ze vaak creatief omgaan met aantallen. De overheid haalt de afspraken niet en valt in 2018 onder de quotumregeling.

Er is meer nodig om iedereen die wil en kan werken aan het werk te krijgen. Daar zetten wij ons graag voor in.


Luc Essink