Mijn aanvraag is afgewezen, wat kan ik doen?

Indien een aanvrager van mening is dat zijn verzoek om een bijdrage ten onrechte wordt afgewezen op grond van de beschreven doelstellingen van de Stichting dan kan een klacht worden ingediend bij het bestuur, te bereiken via Everyday Heroes t.a.v. Het bestuur, Krommepad 5f, 1251HP Laren.


Luc Essink