Privacy

Je privacy is belangrijk. Vandaar dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die je met ons deelt. Hieronder kun je onze belangrijkste uitgangspunten lezen. En als je meer wilt weten, lees dan het volledige privacyverklaring of neem contact met ons op.

1. Welk soort gegevens verwerken we?

 
soort.png
 • Contactgegevens
 • In geval van een aanvraag voor een kandidaat hebben we gegevens nodig over dienstverband, leeftijd en geslacht
 • In sommige gevallen bijzondere persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de aanvraag

2. Voor welke doeleinden verwerken we die gegevens?

 
doeleinden.png
 • We vragen naar persoonsgegevens om aanvragen van kandidaten te kunnen beoordelen en extra financiële middelen toe te kunnen wijzen
 • In het kader van relatiebeheer verwerken we gegevens van onze donateurs en partners
 • Daarnaast zijn we in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor administratieve of fiscale doeleinden)

3. Wanneer mogen we je gegevens verwerken?

 
wanneer.png
 • Wanneer je hier toestemming voor gegeven hebt
 • Als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Of wanneer dit noodzakelijk is door een gerechtvaardigd belang van PC of van een derde

4. Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

 
hoelang.png
 • We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk
 • Na afloop van onze samenwerking bewaren we de verstrekte gegevens 2 jaar
 • Bepaalde gegevens worden langer bewaard, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen

5. Wie heeft er toegang tot je persoonsgevens?

 
toegang.png
 • Medewerkers van Everyday Heroes en organisaties die door Everyday Heroes zijn ingeschakeld
 • Zij kunnen alleen inzien wat voor de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden noodzakelijk is
 • Daarnaast zorgen we er actief voor dat iedereen bij Everyday Heroes zich bewust is van het belang van jouw privacy

6. Wat zijn je rechten?

 
rechten.png
 • Natuurlijk heb je altijd de mogelijkheid in te zien welke gegevens Everyday Heroes van je heeft
 • Deze kun je op ieder moment corrigeren, beperken en/of verwijderen
 • Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op

7. Zo beveiligen we je persoonsgegevens

 
beveiligen.png
 • Buiten dat iedereen bij ons op de hoogte is van het belang van privacy, nemen we de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen
 • Deze maatregelen verlangt Everyday Heroes ook van alle organisaties die in opdracht gegevens verwerken

8. Laat het ons weten als je een klacht hebt

Neem contact met ons op. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Nog meer informatie over jouw privacy vind je in onze volledige privacyverklaring