Diversiteit binnen banken

'Nieuwe Cao Banken stap richting de toekomst'

02 mei 2019 Banken.nl

Ellen Kok; Manager Arbeidszaken

Ellen Kok; Manager Arbeidszaken

Per 1 januari 2019 geldt een nieuwe Cao Banken. Niet alleen nodig omdat de oude cao afliep. Maar ook omdat het tijd was voor nieuwe afspraken die passen bij een snel veranderende bankensector, aldus Ellen Kok, die voor de Nederlandse Vereniging van Banken de onderhandelingen begeleidde tussen de Werkgeversvereniging Banken en de werknemerspartijen De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance.

Diversiteit

Ellen Kok: “Uniek in deze cao is de afspraak dat iedere werkgever één Power Certificaat aanschaft van EveryDay Heroes. Daarmee helpt een bank iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk.  Dat we in deze cao daarbij ook culturele diversiteit een plek geven, daar ben ik heel blij mee. Ook bijzonder is dat wij in de cao met de leden hebben afgesproken om kennis en ervaring te blijven uitwisselen op het thema diversiteit en inclusie. Dit als onderdeel van de bestaande cao-afspraak over ondertekening van het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf.”

Bekijk het volledige artikel op banken.nl.

Nederlandse Vereniging van Banken.png

Dit artikel is eerder verschenen in Bank|Wereld Online, het magazine van de Nederlandse Vereniging van Banken.

 
Fleur Mackay