#alliantieheld

De alliantie kansen: een doeltreffende werkgeversaanpak

Screenshot 2018-05-04 10.28.36.png

Fabian Dekker is als arbeidssocioloog en onderzoeker betrokken bij het platform Jongeren, Werk en Hoop. Met dit platform wil De Nieuwe Poort een duurzame oplossing vinden voor jeugdwerkloosheid in Nederland.

Goed nieuws: de economie trekt aan. Maar wie profiteert hiervan? Gezinnen, bedrijven, starters? De jeugd lijkt het niet te zijn. Want hoewel de cijfers weer in het groen staan, telt Nederland nog altijd ruim 150.000 jongeren tussen de 15-25 jaar die op zoek zijn naar een baan. En tussen de 25-35 jaar zijn dat er nog eens 150.000. Daarnaast worden Nederlanders met een migratieachtergrond en laagopgeleide vrouwen twee keer zo hard getroffen en is er een toenemende ongelijkheid in kansen waargenomen in Nederland. Vorig jaar richtte De Nieuwe Poort het platform Jongeren, Werk en Hoop op. Het doel van het platform? In samenwerking met Accenture, NL2025, de OCW Gelijke Kansen Alliantie en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, willen wij met Jongeren, Werk en Hoop de positie van kwetsbare jongeren onderzoeken én veranderen in onze maatschappij. 

Screenshot 2018-05-04 10.29.32.png

Verschillende stichtingen zijn eind vorig jaar van start gegaan met hun projectinterventies. Deze zijn gegroepeerd rondom een vijftal thema’s/allianties: Aandacht, Kansen, Vaardigheden, Dromen en Verbinding. Allen met als primair doel het ondersteunen van jonge mensen die worstelen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Wat wij als onderzoekers dan natuurlijk willen weten is of de beoogde doelen worden bereikt en onder welke voorwaarden dit gebeurt.

Binnen de alliantie Kansen draait alles om via de inzet van participatie certificaten meer jongeren te plaatsen bij betaalde voetbalorganisaties en tegelijkertijd een inclusief ecosysteem voor werkgevers te creëren om banen voor jongeren met afstand tot werk mogelijk te maken. Ook in Nederland is dit nog altijd een probleem, gegeven de lage arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Meer hierover is bijvoorbeeld terug te lezen in verschillende UWV-rapportages.

Aan de hand van vijfentwintig gesprekken en achttien testimonals lijkt de aanpak bijzonder goed aan te slaan in de wereld van het betaalde voetbal. De alliantie Kansen laat dus in ieder geval zien dat er bijzonder veel gerealiseerd kan worden met behulp van een goed doordachte werkgeversaanpak. Hoe zit dit precies? Tijdens de projectperiode zijn achttien jongeren bij voetbalclubs geplaatst, waarvan drie bij FC Dordrecht en vijftien bij Sparta. Na geplaatst te zijn bij een voetbalclub, krijgen jongeren vervolgens de mogelijkheid om te werken aan hun kennis, ervaring, motivatie en zelfvertrouwen. Het organiseren van dagelijkse begeleiding blijkt hierbij essentieel. Juist de middeleninzet binnen deze alliantie maakt het mogelijk om deze hulpbehoevende groep structurele ondersteuning te bieden om zo een positie op de arbeidsmarkt te bekleden. Werkgevers en andere belanghebbenden constateren daarnaast dat de inzet van certificaten gepaard gaat met weinig bureaucratie en zich goed laat inpassen binnen de SROI-regeling bij aanbestedingsprocedures. Dit strookt met de behoefte van veel werkgevers aan concrete maatregelen zonder al te veel administratieve verplichtingen.

Op microniveau geeft deze aanpak zo al ‘hoop’ aan jonge mensen die het minder goed getroffen hebben, om even kort de lectorale rede van Peer van der Helm aan te halen. Wat mij betreft is de aanpak ook gebaat bij opschaling op macroniveau, door bijvoorbeeld in convenantvorm met een groot aantal betaalde voetbalorganisaties en businessclubs in Nederland afspraken te maken over het wegnemen van praktische belemmeringen voor jonge mensen met een afstand tot werk. Maar daar gaan onderzoekers dan weer niet over.


 

Help je mee?

Met de aanschaf van een of meer Power Certificaten help je iemand direct aan het werk. Wil je meer weten of meteen meedoen? Laat dan je gegevens achter door op deze knop te klikken.
We horen graag van je!

 
Bas Brinkman