Frank Bluiminck.png

Mirjam Sterk

"Het lijkt alsof er bij de uitvoering van de Participatiewet alleen de top uit de doelgroep kans maakt op zinvol en duurzaam werk. Moeilijker te plaatsen mensen vallen buiten de boot. Everyday Heroes helpt de kansen voor juist die doelgroep te vergroten."

Mirjam Sterk was tot 2012 ruim tien jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA en is voormalig directeur van de coöperatie MEE NL.