Onze ambassadeurs


Louis van Gaal

"Everyday Heroes geeft vorm aan het idee dat ook als je niet aan de bal bent, je toch mee moet spelen. Je draagt bij, je steunt elkaar en je werkt samen om beter te worden. Dat is een mooie en ook succesvolle manier van werken." 

Louis van Gaal is een Nederlandse voetbaltrainer.

Louis van Gaal.png
Veronique Pauwels.png

Véronique Pauwels

“Everyday Heroes geeft mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer mogelijkheid om toe te treden. Door doelgericht te investeren, kunnen we met een klein budget iemands kansen aanzienlijk verbeteren. Geen blinde sluis geld maar heel gericht en resultaat voor zowel de “nieuwe” werknemer als de werkgever. Ook de gedachte “iemand helpen aan een rol in de maatschappij en daarmee bijdragen aan zijn of haar zingeving” spreekt me ten zeerste aan.“

Véronique Pauwels is partner bij Bain & Company in Amsterdam.

 

Alexander Rinnooy Kan

"Het is een positieve impuls in een landelijk project dat belangrijk is voor de ontwikkeling van eenieders talent, maar dat zo gemakkelijk vast kan lopen. Everyday Heroes geeft alle goedwillende partijen op de arbeidsmarkt lucht en ruimte om op een zinvolle manier in elkaars kansen te investeren."

Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Eerste Kamer.

Alexander Rinnooy Kan.png
Desirée Curfs.png

Desirée Curfs

"Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om samenwerking; tussen gemeenten, bedrijven en instellingen. Everyday Heroes maakt samenwerken concreet, het bevordert onderling contact en kennisuitwisseling."

Desirée Curfs is directeur van participatiebedrijf Stroomopwaarts.

Bas Jacobs

“Everyday Heroes is een prachtig initiatief. Het is een maatschappelijke opdracht ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking kunnen werken. Everyday Heroes geeft mensen met een arbeidsbeperking veel grotere kansen op en mogelijkheden in werk, omdat het voor bedrijven veel makkelijker wordt gemaakt om banen te scheppen waar deze mensen hun talenten volledig kunnen ontplooien.”

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bas Jacobs.png
Frank Bluiminck.png

Frank Bluiminck

“Ik maak me graag hard voor initiatieven als Everyday Heroes waar mensen en ondernemers onderling zeggen: ‘ik help je’. Om verder te komen en je verder te ontwikkelen. Dat is hard nodig. Binnen de gehandicaptenzorg maken we ons dagelijks hard voor een verschuiving van zorg-denken richting talentontwikkeling en ontplooiing.“

Frank Bluiminck behartigt als directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN) de belangen van zorgaanbieders en mensen met een beperking.

Arko van Brakel

"We moeten meer doen dan de banenafspraak. Dat zijn de cijfertjes, maar ondertussen gaat het wel om mensen met ambities, kwaliteiten en de wens zich te ontwikkelen. Op welk niveau je ook presteert, je moet de mogelijkheid hebben om je talent te ontwikkelen. We willen geen banen, we willen dat mensen zich op een zinvolle manier kunnen ontwikkelen in hun werk.Everyday Heroes maakt die stap."

Arko van Brakel is een ondernemer die gedreven wordt door vernieuwing en innovatie.

 

Lineke Rijxman.png
Lineke Rijxman.png

Lineke Rijxman

"Onze samenleving is vaak gericht op nut en handel, op waardering van -en denken over een mens in uitsluitend economische termen. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is dat een doodlopende weg. Everyday Heroes maakt een positief verschil. Dat ondersteun ik van harte."

Lineke Rijxman is een Nederlandse actrice en regisseur van theatergroep Mugmetdegoudentand.

 

Mirjam Sterk

"Het lijkt alsof er bij de uitvoering van de Participatiewet alleen de top uit de doelgroep kans maakt op zinvol en duurzaam werk. Moeilijker te plaatsen mensen vallen buiten de boot. Everyday Heroes helpt de kansen voor juist die doelgroep te vergroten."

Mirjam Sterk was tot 2012 ruim tien jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA en is voormalig directeur van de coöperatie MEE NL.

Frank Bluiminck.png
Schermafbeelding 2019-04-23 om 15.16.05.png

Jeroen van der Boom

"Wanneer je leert verbinden en met elkaar de juiste toon vindt, is heel het leven muziek"

Jeroen van der Boom is een Nederlandse zanger, muzikant en een mediaondernemer.